Meest gestelde

vragen

Het kopen van een nieuwbouwwoning werkt anders dan het kopen van een bestaande woning. Je krijgt te maken met bouwtermijnen en hoe werkt bijvoorbeeld de financiering? De meest gestelde vragen over het kopen van een nieuwbouwwoning vind je hieronder. 

Algemeen

Een account aanmaken is handig, omdat je daarmee altijd op de hoogte blijft van alle laatste updates en je, je hiermee volledig kunt oriënteren op jouw droomwoning in Menheerse Erf. Op een later moment kun je via je eigen account interesse tonen voor een woning en je inschrijven.

Door een persoonlijk account aan te maken op de website blijf je altijd op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Menheerse Erf. Ook is het verstandig om Menheerse Erf via social media kanalen te volgen om zo altijd op de hoogte te zijn van de laatste updates. 

Als je al eerder je gegevens hebt ingevuld op onze vorige website, hoef je dat nu niet opnieuw te doen. Je hebt een activatiemail ontvangen om een account aan te maken. Mocht je deze mail niet hebben ontvangen, neem dan contact met ons op via info@menheerse-erf.nl. Door een account aan te maken blijf je altijd op de hoogte van alle laatste updates en kun je, je hiermee volledig oriënteren op jouw droomwoning in Menheerse Erf. Op een later moment kun je via je eigen account interesse tonen voor een woning en je inschrijven.

Planning

Menheerse Erf gaat gefaseerd in verkoop. Hoewel het onlogisch klinkt, start de verkoop bij de Bloementuin (erf 2) en de rijwoningen van de Ravottuin (erf 3), in verband met de bouwstroom. De verkoop van de eerste fase start op woensdag 24 april 2024 om 15.00 uur. Vanaf dan is het mogelijk om je in te schrijven voor jouw drie favoriete bouwnummers!

De bouw van de eerste woningen start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024.

De plannen voor Menheerse Erf zijn verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan, waarin duidelijk wordt waar en wat er gebouwd mag worden. Vanaf 20 december heeft de gemeente Goeree-Overflakkee het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.  Het goede nieuws is dat, als alles volgens plan verloopt, het bestemmingsplan naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 zal worden vastgesteld. Dit betekent dat Menheerse Erf er mag komen en dus een belangrijke stap richting de realisatie van Menheerse Erf!

Menheerse Erf

In Menheerse Erf komen verschillende typen woningen. Er komen circa 150 koopappartementen in verschillende groottes, van circa 50 mtot circa 120 m2. Naast de appartementen worden er 35 rijwoningen gerealiseerd. 

In Menheerse Erf zullen verschillende woningtypen komen, verdeeld over de vier erven. Er komen eengezinswoningen en appartementen. De appartementen zijn onderverdeeld in appartementen met een corridor ontsluiting of galerij ontsluiting. Kijk hier om meer te weten over de woningtypologieën in Menheerse Erf.

Menheerse Erf biedt een gevarieerd aanbod van zowel koopwoningen als sociale huurwoningen. Voor de koopwoningen biedt deze website je alle informatie. Er wordt gestreefd om in de Bloesemtuin (erf 4) sociale huurwoningen te creëren. Deze plannen zijn nog in ontwikkeling, meer informatie volgt. 

Alle woningen krijgen een privé buitenruimte. De rijwoningen zullen een voor- en achtertuin krijgen. De appartementen hebben elk hun eigen privébalkon of privétuin. Uiteraard mag iedereen die in Menheerse Erf woont gebruik maken van de collectieve tuinen!

Op dit moment is het nog niet mogelijk om je in te schrijven voor een woning. Vanaf woensdag 24 april 15.00 uur kan je naast de woningen en verkoopprijzen ook andere verkoopdocumenten zoals de tekeningen, plattegronden en technische omschrijving vinden. Je kan je dan officieel inschrijven voor drie bouwnummers. Voor het volledige stappenplan, kijk hier.

De bewoners en bezoekers van Menheerse Erf parkeren gratis aan de straat. Om groene autoluwe buitenruimtes te creëren is ervoor gekozen om het parkeren langs de rand van het plangebied te leggen. Er wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is om een deel van de woningen toch een eigen parkeerplaats toe te bedelen. 

In Menheerse Erf stimuleren we gezondheid door bewegen, daardoor liggen de parkeerplaatsen wat verder van de woningen af zodat je ten alle tijde moet lopen naar je voordeur. Net dat even extra zetje om te bewegen en meer frisse lucht! In geval van nood kunnen hulpdiensten altijd bij de appartementen komen en tijdens je verhuizing is het mogelijk om de verhuiswagen voor de deur te zetten.

Naar verwachting komen er in de Moestuin (erf 1) en Bloementuin (erf 2) zorggebouwen voor mensen met een lichte zorgvraag. De invulling van deze gebouwen is nog niet bekend. Meer informatie volgt. 

Bij Menheerse Erf zijn meerdere partijen betrokken. In eerste instantie wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande omgeving en de harmonie van de nieuwbouw daarin. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de onderlinge samenhang tussen de gebouwen binnen de ontwikkeling. Het stedenbouwkundig plan, gecreëerd door KuiperCompagnons, vormt de basis voor de verdere vormgeving van Menheerse Erf.

HD Architecten ontwerpt de architectuur van de appartementengebouwen en Orga Architect ontwerpt de architectuur van de rijwoningen.

De verkoop van Menheerse Erf wordt gedaan door Van Rossum Makelaardij en TW3 Makelaardij. De aannemer is nog niet bekend. 

Opleverniveau

Alle woningen in Menheerse Erf worden voorzien van een standaard keuken. Nadat je de gescheiden koop-/ aannemingsovereenkomst hebt getekend wordt er een gesprek ingepland met de kopersbegeleider. Tijdens dit gesprek worden de verschillende optiemogelijkheden besproken. 

Alle woningen in Menheerse Erf worden voorzien van een standaard badkamer en toilet inclusief tegelwerk. Nadat je de gescheiden koop-/ aannemingsovereenkomst hebt getekend wordt er een gesprek ingepland met de kopersbegeleider. Tijdens dit gesprek worden de verschillende optiemogelijkheden besproken. 

Nadat je de gescheiden koop-/ aannemingsovereenkomst hebt getekend wordt er een gesprek ingepland met de kopersbegeleider. Tijdens dit gesprek worden de verschillende optiemogelijkheden besproken. 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is zeer belangrijk in Menheerse Erf. Alle gebouwen worden ontworpen met aandacht voor de natuur, en alle woningen worden opgeleverd zonder gasaansluiting, met uitstekende isolatie. Elke woning is uitgerust met een eigen warmtepomp die zorgt voor vloerverwarming en -koeling. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, waaronder hout, en een deel van de rijwoningen wordt zelfs volledig gebouwd in hout. Voor meer informatie over natuurinclusief bouwen, verwijzen we je graag naar de pagina natuurinclusief.

Bovendien worden er geen overbodige installaties gebruikt en zijn de plattegronden zo eenduidig mogelijk ontworpen, waardoor er geen extra materialen nodig zijn. Het vermijden van extra materialen draagt bij aan het verminderen van uitstoot en draagt daarmee bij aan de duurzaamheid.

 

De 6 rijwoningen van De Klaproos worden volledig gerealiseerd met een houten constructie . Hout wordt beschouwd als een hernieuwbaar en milieuvriendelijk materiaal. Het heeft een lagere ecologische voetafdruk in vergelijking met sommige andere bouwmaterialen. Over het algemeen is hout lichter dan beton, wat de bouw en het transport ook nog eens vergemakkelijkt.

De woningen bieden een gezonde en comfortabele leefomgeving met een gelijkmatig aangenaam binnenklimaat, mogelijk gemaakt door de zelfregulerende werking van natuurlijke materialen. We streven ernaar om naast het houten skelet zoveel mogelijk duurzame oplossingen toe te passen, waardoor we toekomstbestendig bouwen en circulaire, gezonde woningen realiseren. Dat is toch fijn nieuws als je hier gaat wonen.

Bij de woningen in betonnen constructie passen wij uiteraard ook zoveel mogelijk duurzame oplossingen toe, waardoor we toekomstbestendig bouwen en alle woningen worden voorzien van houten gevels. 

Op de appartementengebouwen van Menheerse Erf worden geen zonnepanelen geplaatst. Waarom? Dankzij de aanwezige warmtepomp en uitstekende isolatie in alle woningen is het niet noodzakelijk om zonnepanelen te installeren en toch blijft de energierekening laag! Ook vereist het gebruik van zonnepanelen meer materialen, wat resulteert in een hogere uitstoot en dus minder duurzaamheid. Wil je toch graag zonnepanelen? Op dit moment wordt onderzocht of de mogelijkheid bestaat om ze als een extra optie aan te schaffen. 

Op de rijwoningen in Menheerse Erf komen geen standaard zonnepanelen. Voor de rijwoningen geldt eveneens, de aanwezige warmtepomp en uitstekende isolatie in alle woningen is het niet noodzakelijk om zonnepanelen te installeren en toch blijft de energierekening laag! Wil je graag zonnepanelen? Tijdens het verkoopproces bestaat de mogelijkheid om ze als een optie aan te schaffen. Hoeveel zonnepanelen mogelijk zijn, wordt op dit moment onderzocht.

Financieel

v.o.n. betekent 'vrij op naam'. Dit betekent dat je als koper geen extra kosten betaalt bovenop de koopsom van de woning voor het overdragen van de woning. Die extra kosten, zoals overdrachtbelasting, kadastrale kosten en notariskosten voor de akte van levering betaalt de verkoper. 

Er komt veel kijken bij het kopen van een woning. Het kopen van een nieuwbouwwoning levert vaak meerdere vragen op over de woning zelf, maar ook financieel. Voor Menheerse Erf staan De Vogel, Vaes Finance en Rabobank klaar om te helpen met de financiering. Zodra er meer informatie bekend is over de prijzen kun je een vrijblijvend gesprek inplannen. Meer informatie vind je op deze pagina

Zodra je de gescheiden koop-/ aannemingsovereenkomst heb getekend, heb je twee maanden de tijd om je hypotheek te regelen. Dit worden de ontbindende voorwaarden genoemd. 

Er worden straks diverse VvE's (Vereniging van Eigenaars) opgericht alsook beheersverenigingen, die een relatie zullen hebben met de verschillende gebouwen binnen het project.

De VvE's worden opgericht voor de appartementencomplexen en dragen zorg voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementengebouw. Als je een appartement koopt in Menheerse Erf, ben je automatisch lid van de VvE die relatie heeft tot jouw gebouw. Je betaalt maandelijks een bijdrage aan de VvE waar de gemeenschappelijke delen van de gebouwen in beheert en onderhouden worden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de grootte (breukdeel in de totale splitsing) van je appartement. 

De beheersvereniging wordt opgericht voor het onderhoud van de tuinen. Alle woningen in Menheerse Erf betalen een bijdrage aan de beheersvereniging zodat de binnentuinen aangename groene plekken blijven in Menheerse Erf. 

De omgeving van Menheerse Erf

Er worden twee rotondes aangelegd, één op de kruising van de Doetinchemsestraat en de Rottenburgseweg, en een andere op de kruising van de Doetinchemsestraat en de Zuidelijke Randweg. Voor de start van de nieuwbouwontwikkeling voldoen de huidige kruispunten al niet aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van verkeersveiligheid. Om deze reden heeft de gemeente besloten om twee rotondes aan te leggen. Voor meer informatie over de rotondes verwijzen we je naar deze website.

De rotondes vormen een afzonderlijke ontwikkeling binnen Menheerse Erf. Voor de start van de nieuwbouwontwikkeling voldoen de kruispunten al niet aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van verkeersveiligheid. Om deze reden heeft de gemeente besloten om twee rotondes aan te leggen. Voor meer informatie over de rotondes verwijzen we je naar deze website.

Alle impressies en toekomstige plattegronden die getoond worden op deze website alsook de toekomstige woningzoeker zijn puur bedoeld ter inspiratie. De beelden zijn enkel bedoeld om een indruk te geven van het bouwplan en inrichting en zijn indicatief. Ze vormen geen onderdeel van de eventuele contractstukken die worden overeengekomen in het kader van het bouwplan en inrichting en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.